Mangat- & brand-wacht

Mangatwacht

Bij werkzaamheden in besloten ruimte is er altijd sprake van extra risico's . Dit maakt het nemen van een aantal speciale maatregelen noodzakelijk.Een van de belangrijkste problemen bijhet werken in beslotenruimten is de communicatie tussen de medewerkers in de besloten ruimte en de omgeving. Verreweg de belangrijkste taak van een mangatwacht is dan ook het verzorgen vandeze communicatie. Maar er is meer.Een vakbekwame buitenwacht of mangatwacht die op de juiste wijze weet om te gaan met de risico's die zich bij dergelijke werkzaamheden voordoen, kan het verschil betekenen tussen leven en dood.

Brandwacht

Onze medewerkers worden onder andereingezet bij het preventief toezicht houden bij risicovolle objecten, brandgevaarlijke werkzaamheden, uitval of onderhoud aan een brandmeldcentrale, evenementen of bij een te kort aan vluchtwegen. Daarnaast kunnen onze medewerkers worden ingezet voor het invullen van (repressieve) diensten bij eenbrandweerkorps die tijdelijk te maken heeft met onderbezetting. Afhankelijk van de aard en omvang van deopdracht stellen wij een specialistisch team samen. Al onze brandwachten zijn in het bezit van een Rijkserkend diploma.

CONTACT

Contact Informatie

Kantoor: 06-52437011
Planning: 06-83596779
info@ws-safety.nl
Hempolder 1A 1749MZ Warmenhuizen
ND-nummer: 3406


Wilt u zo snel mogelijk contact? Bel ons dan op 06-52437011.

Bericht Sturen